Har vi blitt en utålmodig generasjon? Har vi blitt så godt vant at det ikke lenger er behov for å vente? Vet vi at vi...