Jeg blir 40 år til våren. Man hører jo om denne 40-årskrisa, men jeg har hele tiden tenkt at det kommer ikke til å skje...